Välkomna på fika torsdagar jämna veckor från kl.18.