Välkomna på fika torsdagar ojämna veckor från kl.18.